معاون شهردار با ساخت و ساز در سرخه حصار موافقت کرد

پیشنهاد شهرداری بهمتحصنان پروژه زیتون
سرخهحصار را برای شما باغشهر می‌کنیم

 
ایرن- سعیدهوحیدنیا: امروز نزدیک به 200 نفر از مالکان زمینهای سرخه حصار در شرکت تعاونیزیتون، مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و با سردادن شعارهایی نظیر 23 سال انتظار،نفرین مردم آزار و... خواستار روشن شدن تکلیف زمین‌هایشان شدند.

به گزارش خبرگزاری محیط‌زیست ایران، بعد از اینکه مدتی از شعار‌دادن‌ها گذشت و ازهیجان جمعیت کاسته شد، ماموران انتظامی آنها را به داخل مسجد شیخ فضل‌اله نوریهدایت کردند تا در آن محل با حضور شهردار منطقه 13 و مسئولان شهرداری به بیاناعتراضات خود بپردازند.
در این نشست، بعد از اعتراضات اعضای شرکت تعاونی زیتون،شهردار منطقه 13 میکروفن را به دست گرفت تا به معترضان پاسخ دهد، اما همهمه وفریادهای فراوان، صحبت‌های شهردار را ناتمام گذاشت. سپس معاون شهرسازی و معماریشهرداری تهران، با آرام کردن متحصنان پیشنهاداتی به آنان ارائه کرد. او پیشنهاد کردکه یا اعضای شرکت تعاونی زیتون با گرفتن زمین معوض موافقت کنند و یا اینکه در قالبپروژه باغ شهرک، خانه‌هایی با ارتفاع کم در فضای سبز ساخته شود. به دنبال ارائه اینپیشنهادات، اعضای شهرک زیتون با ساخت پروژه‌ای در قالب باغ‌شهرک موافقت کردند.

  

باغ شهرک و خانه هایی با ارتفاع کوتاه در فضای سبز!! بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و به نظر می رسد واژه هایی برای دور زدن قوانین و ساخت و ساز در یک پارک ملی و خارج از محدوده قانونی شهر باشند. ضمن اینکه گمان نمی کنم آقای معاون شهرسازی و معماری صلاحیت تصمیم گیری و اظهار نظر در این رابطه آنهم مغایر با قوانین کشور را داشته باشد.  

/ 4 نظر / 24 بازدید
علي عرب

سلام، از اطلاع رساني خوبي که مي کني متشکرم. متاسفانه مشکل سوء مديريت در ايران همواره منابع طبيعي کشور عزيزمان را به قهقرا برده است. اميدوارم که روزي چنين تصميمات ابلهانه و غيرتخصصي که در مورد جنگلها و فضاي سبز گرفته مي شود، متوقف شود.

متین فر

درودبرشما: واقعااسف باراست. ازطرفی منابع طبیعی کشورمان که باسرعت بی سابقه ای درحال نابودی است وازطرفی فقدان مدیریتی به هنگام وپایدار.... وازهمه بدتردست روی دست گذاشتن مسوولین سازمان حفاظت محیط زیست....[گل] البته دراین میان نبایدفقط مالکان زمین هارامقصردانست چون آنهابرای خریداین زمینهاپول پرداخت کرده اندودراین میان بایدبه سراغ بی درایتی مسوولین رفت...

یاس

ویرانی تا به کی ؟یاد حرف استادم افتادم که میگفت تا چند سال دیگه محیط زیست و گونه جانوری وگیاهی نداریم تا از اونا حمایت کنیم کاش مسئول ها زودتر متوجه عواقب کار بشن

همسر یکی از مالکان

هر کی سر کار فقط به فکر ژر کردن جیب خودشه ... ما یادمون نرفته ... مگر همین خانم ابتکار نبود که زمان را هدر داد ... هشت سال دست روی دست گذاشت و هیچ کاری برای حل مشکل شهرک زیتون نکرد ... الان 12 سال از زمان تصدی او گذشته و از این دوازده سال هشت سال به تصدی او تعلق دارد . فقط 4 سال به تصدی خانم واعظ جوادی ... گذر این دوازده سال مالکان را برای مطتلباتشان محق تر و بالطبع حل مشکل را سخت تر ...اگر خانم ابتکار همان دوازده سال ژیش کاری کرده بود الان ما شاهد رنج مردم و نابودی این بخش از محیط زیست نبودیم ...