آقای رییس جمهور! لطفا دست نگه دارید ..

وقتی قسمتهایی از سخنرانی چهارشنبه 27 دی رببس جمهور در مجلس را از خبر شبکه یک شنیدم، خیلی متعجب شدم. فورا به سراغ اینترنت رفتم و در سایت ایسنا متن کامل سخنرانی را پیدا کردم. با مرور سریع متن سخنرانی به قسمتی رسیدم که در رابطه با منابع طبیعی صحبت شده بود: .. افزایش 27 میلیون هکتار سطح زیر کشت با تغییرکاربری مراتع! واگذاری جنگل به دامداران و بازگشت دام به جنگل! ایجاد 400 هزار شغل با استفاده جنگل برای چرای دام! بهره برداری از 6 میلیون تن دانه بلوط ازجنگل های زاگرس! باورکردنی نبود.. بالاخره جنگل و منابع طبیعی جایی در سخنان مهم ییس جمهور پیدا کرد اما اینگونه! مطالبی متناقض با اصول اولیه علمی منابع طبیعی و اکولوژی! متعجب بودم چه کسانی این مطالب را در اختیار رییس جمهور قرار داده اند؟ مشاوران و اطرافیان رییس جمهور در این حیطه چه کسانی هستند که حتی الفبای علوم منابع طبیعی را نمی دانند یا چه سودی حاصل آنها می شود که خود را به نداستن زده اند؟

چطور از تولید 6 میلیون تن دانه بلوط در زاگرس صحبت می شود درحالیکه همه می دانیم این جنگل ها با مشکل جدی زادآوری روبرو هستند. مگر نه این است که درختان موجودات زنده هستند، همه موجودات زنده برای بقای نسل خود و جوامعشان باید تحدیدحیات کنند. تجدید حیات گیاهان از طریق دانه و بذرشان است. اگر قرار باشد بذر و دانه گیاهان جنگلی و خودرو را جمع آوری کنیم دیگر تجدیدحیات و نسل بعدی باقی نخواهد ماند! گذشته از این مشخص نیست آمار 6 میلیون تن از کجا آمده؟ آنچه مطالعات تا امروز نشان می دهد به دلیل فشار انسانی و از بین رفتن تعادل اکوسیستم های زاگرس، اولا تولید بذر بسیار کاهش یافته ثانیا درصد بالایی از بذرهای تولیدی به اصطلاح پوک هستند. در بسیاری نقاط نیز بذرها توسط مردم محلی جمع آوری و مصرف می شود. به این ترتیب بذر زیادی باقی نمی ماند که به قول رییس جمهور به زمین ریخته و هدر رود! این مقداری هم که به زمین ریخته سهم جنگل است برای زادآوری و بقای نسل نه برای جمع آوری و مصرف ما.

دام به عنوان یک عامل مخرب در جنگل مطرح است چراکه جنگل به دلیل نور کم در داخل خود فاقد علوفه است بنابراین دامی که به جنگل وارد می شود از نهال ها و نونهال های درختان جنگلی استفاده می کند و این موضوع باعث توقف زادآوری جنگل می شود. همچنین از آنجا که خاک جنگل همواره مرطوب است، تردد مکرر دام در جنگل باعث تخریب و فشردگی شدید خاک می شود این امر خود از بین رفتن هوموس کف جنگل، توقف زادآوری، کاهش تهویه خاک و ازبین رفتن شبکه ریشه درختان و مرگ آنها، کاهش نفوذ آب به خاک و افزایش رواناب و احتمال جاری شدن سیل را به دنبال دارد. این موضوعی است که یک دانشجوی سال اول منابع طبیعی و زیست شناسی و اکولوژی و ... هم می داند. به راستی چه کسانی و در پی چه منافعی مطالب را وارونه به رییس جمهور انتقال داده اند؟ سخنان امروز رییس جمهور یعنی همه آنچه در صدها دانشگاه کشورتدریس می شود و در هزاران کتاب و مقاله علمی به نگارش درآمده هیچ!!  بیش از 30 سال است که دست اندرکاران منابع طبیعی کشور برای خروج دام از جنگل و به تعادل رساندن دام در مراتع انرژی صرف کرده و هزینه می کنند. اگر در بسیاری موارد موفقیت حاصل نشده دلیل آن اشتباه بودن این تلاش ها و طرح ها نبوده بلکه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده است و اینکه در این سالها مسائل منابع طبیعی و محیط زیست هیچگاه در اولویت کاری مدیران ارشد کشور نبوده است. منابع طبیعی کشور ما مثل یک بیمار رنجور و نیازمند به مراقبت است. سالها زمان نیاز است که این بیمار حداقل سرپا شده و بتوان از آن انتظار بهره برداری داشت. یک فاجعه است اگر بخواهیم مشکلات بازار سکه و ارز و بیکاری را با چند برابر کردن بهره برداری از جنگل ها حل کنیم!

و در نهایت

آقای احمدی نژاد! رییس جمهور محترم!

لطفا لحظه ای دست نگهدارید. لازم است کمی به عقب برگردید و ببینید چه کسانی و با چه اغراضی این اطلاعات غلط را در اختیار شما قرار داده اند. به نظر می رسد سیاست گذاری ها در بخش منابع طبیعی به بیراهه رفته است. اگر خواستید کمکتان می کنیم.  

 

/ 1 نظر / 28 بازدید

سلام بر درخت که برادر انسان است ولی مانند او به مادرش زمین آسیب نمی زند. سلام بر درخت که بخشنده است و شاخه هایش را به پرندگان می بخشد و میوه اش را به ما. سلام بر درخت که وقتی تنه اش را می برند سکوت می کند و وقتی چوبش را آتش می زنند لبخند می زند و لبخندش خانه انسان را گرم می کند... شاید جنگل و درخت قادر به محافظت از خودشون در برابر این تصمیمات طبیعت ستیزانه نباشند اما شما و امثال شما که میتونین ساکت نشینین و همچون قبل از این نعمت سبز محافظت کنین باشد که منابع طبیعی هم مانند بعضی مسائل در نظر دولت مردان مهم و اساسی جلوه کند.