نکات لازم در مورد تجمع فردا

۱- فراخوان این گردهمایی از طرف حامیان محیط زیست بوده است و موضوع آن هم فقط و فقط اعلام نگرانی ها و دغدغه های زیست محیطی است.

۲- هدف مشخص از این گردهمایی اعتراض به موارد نقض اصل پنجاهم قانون اساسی است. اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید:«در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشد وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است..» و مصادیق آن هم مواردی است که طی ماه های گذشته در خجیر، سرخه حصار، بختگان، بمو، لار، پارک ملی کویر، نای بندان و ... رخ داده است یا بیم وقوع آنها طی ماه های آینده می رود. طبیعتا در این میان رخداد اخیر دریاچه بختگان توجه تعداد بیشتری از حامیان محیط زیست را به خود جلب کرده است.

۳- هیچ سازمان غیردولتی یا گروهی مسئولیت سازماندهی این برنامه را به عهده ندارد و این گردهمایی یک حرکت خودجوش متاثر از نگرانی های طرفداران محیط زیست محسوب می شود. بنابراین چنانچه اعضای گروه ها یا ان.جی.او ها تمایل به حضور در این برنامه داشته باشند حضور آنها براساس هویت فردی آنها بوده (نه هویت سازمانی) و رفتارهای آنها باید در چارچوب خواسته های جمع باشد.

۴- چنانچه افرادی هستند که قصد دارند با خط مشی متفاوت از آنچه ذکر شد حضور یابند لطفا ساعت یا روز گردهمایی خود را تغییر دهند.

۵- قابل توجه دوستانی که مایل به حضور هستند: از استعمال دخانیات در گردهمایی دوشنبه جدا بپرهیزید!!!

گردهمايي اعتراض آميز در واكنش به وضعيت ناگوار محيط زيست كشور

دوشنبه ۵ شهریور َ ساعت ۱۱

بزرگراه حکیم پارک پردیسان مقابل سازمان محیط زیست

/ 1 نظر / 20 بازدید
eliaspahlevan

سلام مهمترين کاربالابردن حساسيت مردم نسبت به مسائل زيست محيطی است.