جنگلهای بلوط غرب (جنگلهای زاگرس)

 

جنگلهای بلوط غرب ( جنگلهای زاگرس) با طول تقریبی 1300 کیلومتر در امتداد رشته کوه زاگرس از جنوب آذربایجان غربی تا استان فارس امتداد دارند . مساحت کنونی آن 5 میلیون هکتار تخمین زده شده است و   سه گونه بلوط   بارزترین گونه های درختی آن به شمار می روند .  بلوط ایرانی (1) در سرتاسر این جنگلها حضور دارد  و دو گونه دیگر یعنی دارمازو (2) و یوول (3) در قسمتهای شمالی دیده می شوند . 

 بارندگی این ناحیه از 600 میلیمتر در قسمتهای شمالی تا300 میلیمتر در جنوب غرب در نوسان است . اقلیم منطقه نیز مدیترانه ای نیمه خشک با زمستانهای سرد است .

از سایر گونه های درختی این جنگلها می توان به  افرا کیکم ، بنه ، زبان گنجشک ، گلابی وحشی ، ولیک ، ارغوان ، انواع بادام و ... اشاره نمود . بطور کل می توان گفت جوامع بلوط در ارتفاع 650 تا 2400 متر از سطح دریا حضور دارند که بالاتر از این ارتفاع جوامع ارس و پایین آن جوامع بنه - بادام ظاهر می شوند . فرم غالب جنگلشناسی جنگلهای غرب شاخه زاد بوده و این دلالت بر تخریب ناشی از حضور طولانی مدت جوامع انسانی دارد . متاسفانه به دلیل رشد جمعیت در قرن اخیر و نیاز جنگلنشینان به سوخت ، منبع غذایی برای دامها و زمینهای کشاورزی بهره برداری دیوانه وار از این جنگلها بکلی چهره آنها را دگرگون کرده است و بجز در نقاط معدودی مانند قبرستانها نشانی از انبوهی سابق این جنگلها نیست .   

 Quercus persica    syn. Q. brantii var. persica  1

2. Q. infectoria

3. Q. libani

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید