پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

 طی دو سه هفته گذشته شاهد صحنه های بی نظيری از طبيعت زيبای ايران بودم اما متاسفانه در هيچکدومش دوربين همراهم نبود ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 23 بازدید