پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

معدن کاران از فنسهای حفاظتی ذخیرگاه جنگلی ارس عبورکردند

روند نگران کننده اکتشاف و بهره برداری معادن در محدوده جنگلهای طبیعی شرق استان تهران   ----------------------------------------------------------- طی بازدید در هفته دوم شهریورماه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 63 بازدید

تیپ‌بندی و نیمرخ طولی رویش‌های جنگلی دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 63، شماره 1، بهار1389 تیپ‌بندی و نیمرخ طولی رویش‌های جنگلی دامنه‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

بررسی تجدید حیات طبیعی گونه های چوبی در درختزارهای دامنه جنوبی البرز

مجله جنگل ایران تابستان 1389; 2(2):113-125 بررسي تجديد حيات طبيعي گونه هاي چوبي در درختزارهاي دامنه جنوبي البرز (مطالعهموردي: حوضه آبخيز سد لتيان(    هومن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

شناسایی و معرفی توده های جنگلی طبیعی استان تهران

مجله محيط شناسي تابستان 1387; 34(46):19-32 شناسايي و معرفي توده هاي جنگلي طبيعي استان تهران   هومن روانبخش و وحید اعتماد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران       چکیده با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید