# بنه_دلیچای

معدن کاران از فنسهای حفاظتی ذخیرگاه جنگلی ارس عبورکردند

روند نگران کننده اکتشاف و بهره برداری معادن در محدوده جنگلهای طبیعی شرق استان تهران   ----------------------------------------------------------- طی بازدید در هفته دوم شهریورماه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 63 بازدید