# محیط_زیست

دریاچه ارومیه باید بماند

در حمایت از دریاچه ارومیه و برای جلوگیری از روند قهقرایی این زیست بوم منحصر بفرد امضا کنید: http://www.persianpetition.com/sign.aspx?id=b337abd3-5cf5-4831-b85e-4b8d3b1279c8 اطلاعات بیشتر:                                                                                     http://chychest.blogfa.com  
/ 11 نظر / 26 بازدید