# گیاهشناسی

جامعه شناسی گیاهی

 خلاصه اما مفید و به روز از Elsevier برای دانشجویان و پژوهشگران پوشش گیاهی: http://www.biologie.uni-hamburg.de/bzf/fbha063/JD119.pdf دسترسی آن لاین به Encyclopedia of Ecology : http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080454054
/ 1 نظر / 31 بازدید